GESTALTTERAPEUT Marianne Higgs 

Klikk her for å redigere undertittel

VELKOMMEN!

Jeg tror på menneskets iboende ressurser og har stor glede av å se andre oppdage sine.

Vi har alle vår helt unike opplevelse av verden. Det du opplever kan aldri bli det samme som det noen andre opplever, derfor kan vi heller ikke si at noe er mer sant enn noe annet. Det du opplever er derimot sant for deg, det jeg opplever er sant for meg. Som terapeut ønsker jeg å støtte deg i din sannhet, slik at du kan utforske det som er, uten å dømme det, eller sette på merkelappen rett eller galt. Mitt ønske er å legge til rette for at du som klient kan føle deg trygg nok til å kunne uttrykke sider av deg selv som kan føles feil, forbudt eller skambelagt.

Jeg ønsker å være en medspiller, sånn at du kan utforske det som er gjeldene i ditt liv. Jeg tror på at ved å se det som er, og utforske det uten å dømme, først da kan varig endring skje. Samtidig tror jeg på at livet er rikt i seg selv, med de sorger og gleder vi opplever på veien. Å leve ut sitt potensiale betyr ikke for meg å alltid være lykkelig. Jeg tror at mennesker trenger å erfare hele følelsesregisteret og at vi først
og fremst trenger å lære å være i det. Først da kan også følelsen slippe taket.

Jeg ser fram til å være sammen med deg i din prosess.

Når jeg oppdager mine ubevisste mønster, vil jeg samtidig få energi til å skape nye mønster

Hvordan jeg oppfatter verden kommer fra mine ubevisste forventninger, som i sin tid ble skapt av erfaringer

Hva jeg erfarer går alltid langt utover de impulser som når mitt sanseapparat

Innsikt i min egen "livsverden" kan forsterke min oppfattelse av frihet og ansvar